Đối tác khách hàng

Tin tức

Hoạt động công tác xã hội

Hội nghi: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 39-NQ/TW & nghị quyết số 07-NQ/TU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore [...]

Công ty tham gia sự kiện “Thứ 7 Xanh” – tại KCN Nam Đình Vũ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore [...]

Công ty góp mặt tại sự kiện Color Run 2023 – Khám phá năng lực và giao lưu tại KCN Nam Đình Vũ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore [...]

Hoạt động thiện nguyện thường niên của Công Ty: Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore [...]

Hạng mục Hệ số
Sàn
Sàn có mái che (Gồm ban công) 1
Sàn không có mái che 0.5
Sân thượng 0.5
Mái
Mái bằng 0.5
Mái xiên 0.7
Hầm
Hầm sâu từ 1.0 m đến 1.3 m 1.5
Hầm sâu từ 1.3 m đến 1.7 m 1.7
Hầm sâu từ 1.7 m đến 2.0 m  2
Hầm sâu lớn hơn 2 mét 2.5
Móng
Móng cọc – chưa bao gồm cọc 0.35
Móng đơn 0.35
Móng băng 0.5
Móng bè 1
Sân
Sân có tường bao che 0.7
Sân không có tường bao che 0.5