THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

THE EVERICH II

PHU THUAN , Q7 , HCMC

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

The Ever Rich II

Phú Thuận, Quận 7, HCMC

Một tuyệt phẩm bên sông Sài Gòn.

Project Information

Status: Under Construction
Site Area: 112000 m2
Project Area: 6800 m2
Project Type: Single Residential
Project Team:
Collaborators: